Có nên đựng cà phê vào túi giấy kraft không?

Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc sử dụng túi nilon trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nhưng tác động của nó đến môi trường thực sự rất tệ. Cũng đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra để giảm thiểu việc sử dụng túi nilon. Đã có rất nhiều sản […]