ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU – CANH BẠC CỦA CÁC NHÃN HÀNG

Cuộc thi The Face đang phủ sóng truyền hình và mạng xã hội thời gian gần đây đã cho ta thấy một góc nhìn khác về người nổi tiếng, khi họ không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà còn đảm trách vai trò gương mặt đại diện cho một thương hiệu. Sử dụng đại sứ thương hiệu không phải là một điều mới trên thế giới và đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh những cái được, thương hiệu phải dè chừng điều gì khi mời một ngôi sao làm đại sứ thương hiệu?

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU – CANH BẠC CỦA CÁC NHÃN HÀNG Copy

Cuộc thi The Face đang phủ sóng truyền hình và mạng xã hội thời gian gần đây đã cho ta thấy một góc nhìn khác về người nổi tiếng, khi họ không chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà còn đảm trách vai trò gương mặt đại diện cho một thương hiệu. Sử dụng đại sứ thương hiệu không phải là một điều mới trên thế giới và đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh những cái được, thương hiệu phải dè chừng điều gì khi mời một ngôi sao làm đại sứ thương hiệu?