World Design Capital (WDC) Taipei 2016 với một loạt các sự kiện mở ra tương lai phát triển cho khái niệm “Tư duy thiết kế.

Biến chuyển từ một đô thị hiện đại trở thành một thành phố ứng dụng “Tư duy thiết kế” (Design Thinking) vào chính các chính sách công, Đài Bắc đã được lựa chọn làm tâm điểm cho World Design Capital 2016 với chủ đề “Thành phố thích nghi – Thiết kế trong sự vận động” (Adaptive city – Design in motion).

THÚC ĐẨY MUA HÀNG BẰNG VISUAL MERCHANDISING

Trong một thị trường nơi sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, các nhãn hàng và sản phẩm luôn muốn mình khác biệt và nổi bật nhất có thể, dù đó là mì ăn liền hay một bộ quần áo hàng hiệu. Visual merchandising (Trưng bày sản phẩm), vì vậy, đóng một vai trò quan trọng khi trở thành “mặt tiền” của thương hiệu và nhãn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

THÚC ĐẨY MUA HÀNG BẰNG VISUAL MERCHANDISING Copy

Trong một thị trường nơi sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, các nhãn hàng và sản phẩm luôn muốn mình khác biệt và nổi bật nhất có thể, dù đó là mì ăn liền hay một bộ quần áo hàng hiệu. Visual merchandising (Trưng bày sản phẩm), vì vậy, đóng một vai trò quan trọng khi trở thành “mặt tiền” của thương hiệu và nhãn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.